Hair Stylish & Beauty Care Rumah cantik Carla, Medan


Closing Date: Mei 8, 2018

Tenaga salon (pekerjaan perawatan rambut dan kulit)

Tanggung Jawab Pekerjaan :

melakukan pekerjaan kecantikan ,perawatan rambut dan tubuh

Syarat Pengalaman :
pengalaman lebih diutamakan
Keahlian :

memahami dan mampu melakukakan pekerjaan salon kecantikan

Kualifikasi :

wanita ,usia 20 -45 tahun

Tunjangan :

uang makan dan transport

Insentif :

bonus

Waktu Bekerja :
setiap hari