Editor (Menguasai Oprasional DLSR Kamera) SALAM BERKAH

Industri :
Pendidikan :
Tipe Pekerjaan :

Peluang Mas Bagi Editor yang menguasai teknik kamera, kriteria sebagai berikut ;
* pendidikan min SMK sederajat D1,D2,D3
* laki-laki
* usia min 21-27 tahun
* pengalaman kerja min 1 tahun
* beragama Islam
* menguasai teknik adobe priemere dan final cut pro
* menguasai teknik kamera foto & video
* memiliki jiwa berkhidmat

Tanggung Jawab Pekerjaan :

memiliki jiwa berkhidmat, dan berdedikasi tinggi terhadak pekerjaan

Syarat Pengalaman :
pengalamn kerja min 1 tahun
Keahlian :

menguasai teknik adobe priemere dan final cut pro

Kualifikasi :

laki-laki berusia 21-27 tahun

Tunjangan :

uang makan, tempat tinggal,beasiswa kuliah D1 ataw S1

Insentif :

beasiswa kuliah setelah 1 tahun bekerja

Waktu Bekerja :
Jam 9.00 s/d 21.00